Fakta - Vapen.

Här kommer vi snart att berätta spännande fakta om pirater och deras värld.

Svärd
Svärden som användes av piraterna kom mestadels ifrån de skepp som kapades till sjöss. Detta innebar att termen "piratsvärd" innefattade en mäng olika svärd som t.ex scimitars, falchion, rapirer eller andra svärd från medeltiden samt till tidig renässans. Det vanligaste var dock huggaren (cutlass) som var ett kortare svärd med ibland böjd klinga.
Knivar/Dolkar
Svärd var förbjudet att bära på däck annat än vid strid, riskerna med myterier eller slagsmål mellan besättningen slutade annars ganska blodigt. Däremot så bar man knivar, och dolkar hade man i sin kista då de var till för strid endast. Avbrutna svärd gjordes om till dolkar, så ibland använde man endast bladen och tillverkade ett nytt handtag, eller sparade svärdshandtaget och fick något som liknade ett kort svärd.
Koffernaglar/Belaying pin
koffernaglar/Belaying pin (svarvad rundstav av trä). Dessa var inträdda i speciella nagelbänkar runt masterna eller i relingen. Man säkrade repen runt dessa till seglen. Men de användes även som vapen, likt batonger.
Yxor, änterhakar/änterbilor
Änterbila/Boarding axe är en midre modell av en stridsyxa.Den användes för att öppna kistor, dörrar eller som verktyg. I strid användes den även som kastyxa, eller som huggvapen, man bar den oftast vid höften. .
Krutvapen
Här kommer snart en text om pistoler, relingspistoler, musköter & kanoner.